Hizmet Sözleşmesi

Search Engine Optimization
Jan
23

Hizmet SözleşmesiHİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, WEBUSTAM’ın müşteriye E-Ticaret – Sosyal Destek paketleri ve sair ürün ve hizmetlerin servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve WEBUSTAM, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Taraflar

WEBUSTAM Yazılım Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “WEBUSTAM” olarak anılacaktır. Müşteri : Bu sözleşmeyi, WEBUSTAM’ in online satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurumdur.

Sözlesmenin Yürürlüğe Girisi ve Süresi

Müşteri’ nin WEBUSTAM’ un web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

Bildirimler

WEBUSTAM, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresi veya telefon numarasını kullanacaktır. Bu adres ve telefon numarasının geçerli olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra WEBUSTAM’ a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. WEBUSTAM’ a müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri WEBUSTAM’ a hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

WEBUSTAM’ın Sağlayacağı Servisler

WEBUSTAM, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin banka kanalıyla veya kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.
WEBUSTAM’ın Düzenlediği Kampanyalar

WEBUSTAM, belirli dönemlerde kampanya düzenler ve bunu http://www.webustam.net üzerinden müşterilerine duyurup satışını gerçekleştirir. Bu kampanyalar aksi http://www.webustam.net üzerinde yazılı olarak belirtilmedikçe aşağıdaki sartlara tabiidir.

1- Kampanya ile satın alınan ürün ve hizmetlerin iadesi yoktur.

2- Kampanya kapsamında verilen SSL sertifikası aynı anda lisanslandığı i.in değişimi mümkün değildir.

3- E-Ticaret Kampanyaları ( Giyim Sitesi, Saat Sitesi, Yedek Parça Sitesi vb) dahilinde verilen Sosyal Medya Destek Paketi sadece 1 ay içindir. Müşteri isterse bu paketi ilk 1 aydan sonra http://www.webustam.net te belirtilen ücreti mukabili kullanmaya devam edebilir.

4- E-Ticaret Kampanyaları ( Giyim Sitesi, Saat Sitesi, Yedek Parça Sitesi vb) dahilinde verilen Facebook Store, Mobil site ise müşterinin E-Ticaret sistemine bağlıdır ve hizmet süresinin sonuna kadar devam eder.

5- Alan adı ile yapılan Kampanya satışlarında (örneğin; www.saat.ml, http://www.lingeries.ml ) gibi ürünün yapısı gereği ancak 1 kere satılabileceğinden ilk gelen alır kuralı uygulanır. Müşteri isterse kampanya ürünlerini başka bir alan adını ücretsiz seçerek bu alan adı altında kullanabilir.

Ücretler ve Ödeme

Müşteri, WEBUSTAM servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir. WEBUSTAM, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. WEBUSTAM her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde, gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, WEBUSTAM web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin WEBUSTAM servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, WEBUSTAM’ a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta, fax) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda WEBUSTAM, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin WEBUSTAM’ a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait WEBUSTAM’ de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir. Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, WEBUSTAM’ a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi WEBUSTAM’ a iletecektir. WEBUSTAM, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. WEBUSTAM, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir. Müşteri, WEBUSTAM servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri, son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Ödemenin gecikmesi durumunda WEBUSTAM servisleri durduracak ve faturaya “Hesap Açma Bedeli” ekleyecektir. Hesap Açma Bedeli Web Hosting ve Sunucu hizmetleri için 10 TL, Bayi Hosting hizmetleri için 10 TL den az olmamak koşuluyla site başına 0,50 TL olacaktır. Müşteri, aldığı paketteki Aylık Trafik miktarı kadar veri transferi kullanım hakkına sahiptir. Müşteri, bu limiti geçtiği taktirde, servisleri durdurulacak ve WEBUSTAM müşteriye “Limit Aşımı” ve “Hesap Açma Bedeli” faturası oluşturacaktır. Müşteri hesabına fatura edilen faturayı ödemekle yükümlüdür. WEBUSTAM, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

E-Ticaret Sistemleri Alan Adı değisimi

E-Ticaret siteniz kurulduğu anda SSL sertifikası ve kodlar sitenizin alan adına lisanslandığı için E-Ticaret sitenizin adını değiştiremezsiniz. Bu ancak lisanslarınızın yeniden çıkarılması ile mümkündür.

Ücret İadesi

Müşteri, satın aldığı ürün veya hizmetten memnun kalmadığı taktirde ürünü satın aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde ücret iadesi talebinde bulunabilir. WEBUSTAM aşağıdaki maddeler haricinde müşteri hangi yolla ödeme yaptıysa aynı yol üzerinden ücret iadesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. WEBUSTAM, bayilik yoluyla satış yaptığı hizmet ve/veya ürünlerde ücret iadesi yapmaz. Alan adları işlemleri ve SSL sertifikaları bayisi olduğumuz firmalardan satın alınmaktadır. Bu hizmetlerde servisin çalışma prensibi gereği, bayisi olduğumuz firmalar tarafından ücret iadesi yapılmaz. WEBUSTAM, SEO Hizmeti işlemlerinde yapılan işin gereği olarak KESİNLİKLE ücret iadesi yapmaz. E-Ticaret Yazılımları, Turizm Yazılımları kuruldukları anda Domain’e lisanslandıkları için ücret iadesi ancak bu lisans bedelleri düşüldükten sonra yapılır.

Askıya Alma

Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı WEBUSTAM, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

Ticket ve Teknik Destek

Her Müşterinin Ticket Açarak sınırsız teknik destek isteme hakkı vardır . . Eğer müşterinin isteği tasarıma ait, veya müşterinin yapması gereken bir işe ait ise talep ayrıca ücretlendirilir. Açılan bir Ticket’a cevap verme, ve/veya gerekli işlemi yapma süresi 2 ile 48 saat arasındadır. 48 saatlik süre dolmadan müşterinin aynı konuda üst üste ticket açması ve bunu devamlılık haline getirmesi müşteriyi engelleme/banlama/yasaklama gerekçesi oluşturur. Müşterinin Ticket sistemini gereksiz ve rahatsız edici şekilde kullanımı müşteriyi engelleme/banlama/yasaklama gerekçesi oluşturur

WEBUSTAM’ in Sınırlı Sorumluluğu

WEBUSTAM müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarfedecektir. Bununla beraber WEBUSTAM, servislerinin, müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesi garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında WEBUSTAM’ in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

WEBUSTAM Kayıtlarının Geçerliliği

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, WEBUSTAM kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜSTERİ’ nin Haklarının Devri

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden WEBUSTAM’ in onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan WEBUSTAM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sözlesmenin Sonlanması

WEBUSTAM, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin WEBUSTAM’ a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya WEBUSTAM Servis Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, WEBUSTAM, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, WEBUSTAM sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, WEBUSTAM’ a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta, fax) yolu ile sonlandırabilir.

Servis Kullanım Sartlarının Kabulü

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “WEBUSTAM Servis Şartları” nı kabul etmiştir. “WEBUSTAM Servis Şartları” nın geçerli hali, WEBUSTAM’ın
www.webustam.net adresindeki “Hizmet Sözleşmesi” bölümünde yayınlanmaktadır.

Online Sözlesmenin Geçerliliği

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, WEBUSTAM’ın
www.webustam.net adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, WEBUSTAM servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve SERVİS ŞARTLARINI kabul etmiş sayılacaktır.
Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

E-Ticaret Sitesi

Aynı gün satış yapmaya başlayın !

Facebook Store + Mobil Site + SSL

Sadece 549 TL

E-Ticaret için TIKLAYINIZ

E-İhracat Sitesi

Dünyanın her yerine satış yapın !

Facebook Store + Mobil Site + SSL

Sadece 999 TL

E-Ticaret için TIKLAYINIZ


E-Ticaret Standart Paket

SADECE 549 TL

  ÜCRETSİZ ALAN ADI
  ÜCRETSİZ SSL SERTİFİKASI
  FACEBOOK STORE
  MOBİL E-TİCARET SİTESİ
  GOOGLE RİCH SNİPPET
  SINIRSIZ ÜRÜN - RESİM EKLEME
  B2B BAYİ ALTYAPISI
  ONLARCA HAZIR TEMA
   

SADECE 549 TL

    Detaylar İçin Tıklayınız
 

E-Ticaret Sitesi

Aynı gün satış yapmaya başlayın !

Facebook Store + Mobil Site + SSL

Sadece 549 TL

E-Ticaret için TIKLAYINIZ